Làm sao để tránh rủi ro khi mua bất động sản thế chấp?

Làm sao để tránh rủi ro khi mua bất động sản thế chấp?

Kiến thức

Hỏi: Tôi có mua mảnh đất rộng 100m2 của người bạn thân. Vì là chỗ thân tình nên tôi được mua mảnh đất với giá chỉ bằng nửa giá thị trường.

Khám phá & trải nghiệm