Hải Phòng: Quy hoạch Thủy Nguyên lên thành phố, An Dương, Kiến Thụy thành Quận

Hải Phòng: Quy hoạch Thủy Nguyên lên thành phố, An Dương, Kiến Thụy thành Quận

Chính sách

- "Chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố; huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; huyện Kiến Thụy thành đơn vị hành chính quận trước năm

Khám phá & trải nghiệm