Khu công nghiệp Trung Thành - Nam Định

Khu công nghiệp Trung Thành - Nam Định

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Trung thành đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Các thông tin mới nhất về dự án sẽ tiếp tục được KL…

Khám phá & trải nghiệm