Chưa đầy 2 tháng tuổi, Tập đoàn Đầu tư Maison muốn làm dự án hơn 2.000 tỷ đồng tại Hà Nam

Chưa đầy 2 tháng tuổi, Tập đoàn Đầu tư Maison muốn làm dự án hơn 2.000 tỷ đồng tại Hà Nam

Dự án / Thị trường 24h

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Maison vừa mới khai sinh chưa đầy 2 tháng tuổi nhưng đã đăng ký thực hiện khu đô thị hơn 2.104 tỷ đồng tại Hà Nam.

Khám phá & trải nghiệm