Phú Yên thu hồi dự án khu đô thị Vườn Phượng Hoàng của IRBLand

Phú Yên thu hồi dự án khu đô thị Vườn Phượng Hoàng của IRBLand

Thị trường 24h

UBND tỉnh Phú Yên quyết định thu hồi và chấm dứt hiệu lực 3 quyết định về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng do IRBLand làm chủ đầu tư.

Phú Yên: Kiến nghị thu hồi dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng

Phú Yên: Kiến nghị thu hồi dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng

Thị trường 24h

Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh thu hồi dự án khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng do Công ty TNHH Bất động sản IRB Land (thành viên của IRB Holdings) làm chủ đầu tư.

Khám phá & trải nghiệm