Hải Phòng muốn làm dự án Khu nhà ở xã hội hơn 1.900 tỷ đồng

Hải Phòng muốn làm dự án Khu nhà ở xã hội hơn 1.900 tỷ đồng

Dự án / Thị trường 24h

Dự án Khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Cầu Rào 2 tại Hải Phòng được xây dựng trên khu đất có diện tích 7,31 ha, với tổng chi phí thực hiện dự kiến 1.914 tỷ đồng.

Khám phá & trải nghiệm