Không gian sống tinh tế  trong căn hộ 25m2 của cô gái trẻ tại Tokyo

Không gian sống tinh tế trong căn hộ 25m2 của cô gái trẻ tại Tokyo

Khám phá - Trải nghiệm

Sinh sống và làm việc tại thành phố "không ngủ" Tokyo (Nhật Bản), Mai dành hầu hết thời gian sau giờ làm để bài trí, chăm sóc căn hộ 25 đi thuê thành không gian sống sạch - đẹp - đầy đủ

Khám phá & trải nghiệm