Phước Kiển, Nhà Bè là thị trường mục tiêu tiếp theo của Keppel Land

Phước Kiển, Nhà Bè là thị trường mục tiêu tiếp theo của Keppel Land

Thị trường 24h

Keppel Land cho biết, công ty sẽ thông qua công ty con là VN Prosperity Pte. Ltd để mua lại 60% cổ phần của CPTP Đầu tư xây dựng Phước Kiển. Thương vụ này có tổng giá trị gần 368 tỷ đồng.

Khám phá & trải nghiệm