Đồng Nai: Phê duyệt quy hoạch phân khu KĐT Amata Long Thành 750ha

Đồng Nai: Phê duyệt quy hoạch phân khu KĐT Amata Long Thành 750ha

Chính sách

- UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Amata Long Thành thuộc Khu phức hợp công nghiệp, đô thị - dịch vụ Long Thành.

Khám phá & trải nghiệm