Chính phủ được xây dựng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu

Chính phủ được xây dựng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu

Thị trường 24h

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đồng ý cho phép Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn

Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Thị trường 24h

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí trình Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6, việc này sẽ được thực hiện tại kỳ

Khám phá & trải nghiệm