Kích thước cửa sổ tiêu chuẩn thường dùng trong xây dựng

Kích thước cửa sổ tiêu chuẩn thường dùng trong xây dựng

Kiến thức

Nhà cao cửa rộng vốn là tiêu chuẩn được nhiều người coi trọng khi thiết kế và xây dựng nhà ở. Cửa nhà được phân ra làm 3 loại là cửa chính, cửa phụ và cửa sổ. Vậy kích thước cửa sổ như thế nào là

Khám phá & trải nghiệm