HODECO: Nợ thuế “khủng” và rao bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng

HODECO: Nợ thuế “khủng” và rao bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng

Thị trường 24h

HODECO có nợ thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước lên đến gần 260 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính quý 2/2023 đã soát xét. Hiện doanh nghiệp này đang rao bán cổ phiếu để trả nợ cho nhiều ngân hàng.

Khám phá & trải nghiệm