HUD được giữ hàng nghìn m2 đất: Vô lý

HUD được giữ hàng nghìn m2 đất: Vô lý

Chính sách

Liên quan tới việc HUD được Bộ Xây dựng đồng ý cho giữ lại hàng nghìn m2 đất, Bộ Tài chính phản đối, chuyên gia yêu cầu phải quyết liệt.

Khám phá & trải nghiệm