Khởi công đường Vành đai 3 Tp.HCM vào tháng 6/2023

Khởi công đường Vành đai 3 Tp.HCM vào tháng 6/2023

Thị trường 24h

Chính phủ quyết định khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Tp.HCM bắt đầu từ 30/6/2023 và hoàn thành vào 30/6/2026.

Khám phá & trải nghiệm