Tp.HCM phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2025

Tp.HCM phấn đấu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2025

Thị trường 24h

Chủ tịch UBND Tp.HCM đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành tối thiểu 26.200 căn nhà ở xã hội và phấn đấu hoàn thành 35.000 căn theo chương trình phát triển nhà ở

Khám phá & trải nghiệm