Phân tích thị trường mặt bằng cho thuê TP.HCM 03/2022

Phân tích thị trường mặt bằng cho thuê TP.HCM 03/2022

Thị trường 24h

Theo phân tích từ Chợ Tốt Nhà, tính từ giai đoạn cuối năm 2021 đến giai đoạn sau Tết năm 2022, nguồn cung mặt bằng cho thuê tại TP.HCM không có nhiều sự tăng trưởng quá mạnh mẽ.

Khám phá & trải nghiệm