"Siết" quy định thuế đối với người có căn hộ cho thuê

"Siết" quy định thuế đối với người có căn hộ cho thuê

Chính sách

Hiện nay, nhiều người kinh doanh đều bị thu thuế khá "rát" thì người có căn hộ cho thuê nhiều năm qua đã lách luật để không phải...

Khám phá & trải nghiệm