Giải pháp cho nhà đầu tư sau cơn sốt đất

Giải pháp cho nhà đầu tư sau cơn sốt đất

Thị trường 24h

Hiện tượng đất tăng giá ở nhiều tỉnh thành sẽ “sớm nở tối tàn” nếu hạ tầng ở đó chưa được đầu tư tương xứng. Đó là “cuộc chơi” của các nhà đầu tư mua bán qua tay, khi người bán rút lui cũng là lúc

Khám phá & trải nghiệm