Hải Phòng tìm chủ cho dự án Khu đô thị mới hơn 23.000 tỷ đồng

Hải Phòng tìm chủ cho dự án Khu đô thị mới hơn 23.000 tỷ đồng

Thị trường 24h

Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy có quy mô hơn 240ha với tổng mức đầu tư khoảng 23.218 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 1.608 tỷ

Khám phá & trải nghiệm