Hải Phòng gia hạn sử dụng đất 24 tháng cho hàng loạt dự án

Hải Phòng gia hạn sử dụng đất 24 tháng cho hàng loạt dự án

Thị trường 24h

Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành các Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với hàng loạt tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện dự án theo thời

Khám phá & trải nghiệm