Hải Dương đề nghị thu hồi 4.500ha đất làm gần 700 dự án

Hải Dương đề nghị thu hồi 4.500ha đất làm gần 700 dự án

Thị trường 24h

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị thu hồi 4.508,48ha đất để thực hiện 696 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cho phép chuyển mục

Khám phá & trải nghiệm