Hưng Yên sắp có thêm 2 khu nhà ở gần 10ha

Hưng Yên sắp có thêm 2 khu nhà ở gần 10ha

Chính sách

- UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 2 khu nhà ở.

Khám phá & trải nghiệm