Hướng dẫn cách tính chỉ số giá xây dựng chi tiết và đầy đủ nhất

Hướng dẫn cách tính chỉ số giá xây dựng chi tiết và đầy đủ nhất

Góc pháp luật

Chỉ số giá xây dựng là số liệu quan trọng đối với nền kinh tế thị trường nước ta và là thước đo để quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu về cách tính chỉ số giá xây dựng

Khám phá & trải nghiệm