Hơn 600 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 8 tháng đầu năm

Hơn 600 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 8 tháng đầu năm

Thị trường 24h

Số liệu từ Tổng cục thống kê cho biết, có gần 34,3 nghìn doanh nghiệp đã tạm dừng kinh doanh chỉ trong vòng 8 tháng đầu năm qua. Riêng ngành bất động sản ghi nhận 620 doanh nghiệp giải thể, nằm

Khám phá & trải nghiệm