Hơn 600 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 8 tháng đầu năm 2020

Hơn 600 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 8 tháng đầu năm 2020

Thị trường 24h

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên trong 8 tháng đầu năm 2020 số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giải thể nằm trong top đầu với 620 doanh nghiệp.

Khám phá & trải nghiệm