Hà Nội xem xét thông qua đề án thành lập quận Đông Anh vào tháng 7 tới

Hà Nội xem xét thông qua đề án thành lập quận Đông Anh vào tháng 7 tới

Thị trường 24h

Đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh sẽ được HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7.

Khám phá & trải nghiệm