Hà Nội: Hàng trăm cuấp nguy hiểm chưa được cải tạo

Hà Nội: Hàng trăm cuấp nguy hiểm chưa được cải tạo

Thị trường 24h

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khó khăn, vướng mắc khi cải tạo xây dựng lại chung cư cũ chủ yếu do: nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp; việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo cơ chế, chính sách của Thành

Khám phá & trải nghiệm