Hà Nội cần nghiên cứu đề xuất một số sân bay lưỡng dụng

Hà Nội cần nghiên cứu đề xuất một số sân bay lưỡng dụng

Thị trường 24h

Hà Nội cần nghiên cứu đề xuất một số sân bay lưỡng dụng để tạo cực tăng trưởng mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Khám phá & trải nghiệm