Giao dịch bất động sản giảm mạnh trong quý 3/2021

Giao dịch bất động sản giảm mạnh trong quý 3/2021

Thị trường 24h

Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2021 cho biết tổng lượng lượng giao dịch đạt 16.647 sản phẩm. Báo cáo cũng cho thấy thị trường căn hộ đã không tránh khỏi tác động tiêu cực

Khám phá & trải nghiệm