Lễ ký hợp tác chiến lược giữa Gem Sky World và hệ thống giáo dục liên cấp chuẩn quốc tế

Lễ ký hợp tác chiến lược giữa Gem Sky World và hệ thống giáo dục liên cấp chuẩn quốc tế

Thị trường 24h

Mới đây, chủ đầu tư dự án Gem Sky World ký hợp tác chiến lược với Hệ thống giáo dục Greenfield School triển khai trường học liên cấp nội khu

Khám phá & trải nghiệm