Định hướng sử dụng đất quốc gia: Chỉ tiêu phải phù hợp với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí

Định hướng sử dụng đất quốc gia: Chỉ tiêu phải phù hợp với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí

Thị trường 24h

Về định hướng sử dụng đất quốc gia trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị hoàn thiện nguyên tắc định hướng sử dụng đất là xác định chỉ tiêu sử dụng đất

Nợ tư nhân chiếm 140% GDP, đại biểu đề nghị Chính phủ kiểm soát

Nợ tư nhân chiếm 140% GDP, đại biểu đề nghị Chính phủ kiểm soát

Thị trường 24h

Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) cho rằng cử tri mong muốn Chính phủ quan tâm kiểm soát nợ tư nhân trong và ngoài nước, dù Chính phủ không bảo lãnh các khoản nợ này. Vừa qua, nợ tư nhân phi tài chính có

Khám phá & trải nghiệm