Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của FLC Premier Parc đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của FLC Premier Parc đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện

Thị trường 24h

FLC Premier Parc được quy hoạch bài bản theo kiến trúc Pháp cổ điển và đầu tư đồng bộ về tiện ích cao cấp nhằm định hướng trở thành một biểu tượng sống mới năng động giữa trung tâm Thủ đô.

Khám phá & trải nghiệm