Quảng Ngãi duyệt quy hoạch khu đô thị ven biển hơn 7.300ha

Quảng Ngãi duyệt quy hoạch khu đô thị ven biển hơn 7.300ha

Thị trường 24h

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1396/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất.

Khám phá & trải nghiệm