Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thì không được phép mua đất tại Việt Nam

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thì không được phép mua đất tại Việt Nam

Thị trường 24h

Doanh nghiệp nước ngoài có quyền được sử dụng đất tại Việt Nam, tuy nhiên phải tuân thủ luật pháp. Theo quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai hiện nay, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Khám phá & trải nghiệm