Diện tích tối thiếu khi tách thửa đất năm 2020 là bao nhiêu?

Diện tích tối thiếu khi tách thửa đất năm 2020 là bao nhiêu?

Góc pháp luật

Tách thửa đất là một trong những nhu cầu phổ biến của các cá nhân, hộ gia đình nhằm chuyển nhượng cho người khác hoặc tăng, cho. Tuy nhiên, diện tích đất sau khi tách phải hơn mức tối thiểu theo

Khám phá & trải nghiệm