Lấy ý kiến công khai dự thảo Luật Đất đai sửa đổi từ tháng 12

Lấy ý kiến công khai dự thảo Luật Đất đai sửa đổi từ tháng 12

Thị trường 24h

Tháng 12/2022 - tháng 1/2023, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến công khai.

Lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi

Lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi

Thị trường 24h

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đăng tải công khai dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi trình Chính phủ.

Chính phủ yêu cầu trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8

Chính phủ yêu cầu trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8

Thị trường 24h

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tài nguyên và Môi trường trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8/2022; Bộ Tài chính trình dự án Luật Giá (sửa đổi) trước ngày 10/8/2022.

Khám phá & trải nghiệm