Long An được chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất lúa để làm dự án

Long An được chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất lúa để làm dự án

Thị trường 24h

Tại văn bản 200/TTg-NN ngày 3/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu

Khám phá & trải nghiệm