Kiến nghị mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 10-12 làn xe

Kiến nghị mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 10-12 làn xe

Thị trường 24h

Đồng Nai kiến nghị mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ quy mô 4 làn xe lên 10-12 làn xe, thực hiện bằng hình thức đầu tư công.

Khám phá & trải nghiệm