Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 2,36 triệu tỷ đồng trong 6 tháng

Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 2,36 triệu tỷ đồng trong 6 tháng

Thị trường 24h

Tính đến tháng 6/2022, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt trên 2,36 triệu tỷ đồng, chiếm 20,74% tổng tín dụng toàn hệ thống. Nợ xấu lĩnh vực này khoảng 36.400 tỷ đồng, tăng 5% so

Khám phá & trải nghiệm