Chiêu trò của bất động sản 'bịp'

Chiêu trò của bất động sản 'bịp'

Thị trường 24h

Lợi dụng thị trường bất động sản “ấm” trở lại, hàng loạt công ty ở TP HCM dùng nhiều chiêu trò lừa hàng ngàn khách hàng sập bẫy.

Khám phá & trải nghiệm