Chồng viết di chúc để lại toàn bộ nhà đất cho con riêng, vợ có quyền đòi lại?

Chồng viết di chúc để lại toàn bộ nhà đất cho con riêng, vợ có quyền đòi lại?

Góc pháp luật

Khi người chồng có con riêng mà trước khi qua đời đã để lại toàn bộ tài sản cho người con riêng qua di chúc thì người vợ có quyền đòi lại tài sản này không?

Khám phá & trải nghiệm