Bắc Giang: Kiên quyết không cho phép hợp thức hóa vi phạm đất đai mới phát sinh

Bắc Giang: Kiên quyết không cho phép hợp thức hóa vi phạm đất đai mới phát sinh

Thị trường 24h

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép phải được kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, kiên quyết không

Khám phá & trải nghiệm