Chậm bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp, trách nhiệm thuộc về ai?

Chậm bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp, trách nhiệm thuộc về ai?

Thị trường 24h

Liên tục viện dẫn nhiều lý do, 5 lần 7 lượt hỏi, xin ý kiến Bộ, Ngành cũng như làm chậm các thủ tục bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp làm đúng luật, đã vô hình chung làm “khó” doanh nghiệp,

Khám phá & trải nghiệm