Quảng Ngãi: Chấn chỉnh tình trạng ôm đất chờ quy hoạch

Quảng Ngãi: Chấn chỉnh tình trạng ôm đất chờ quy hoạch

Thị trường 24h

Hành vi ôm đất chờ quy hoạch nhằm mục đích kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, làm cho tình hình quản lý đất đai diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho

Khám phá & trải nghiệm