Quảng Nam: Chấm dứt hoạt động những dự án không có khả năng thực hiện

Quảng Nam: Chấm dứt hoạt động những dự án không có khả năng thực hiện

Dự án / Thị trường 24h

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành liên quan kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư đối với những dự án không có khả năng thực hiện, điều chỉnh tiến độ nhiều

Khám phá & trải nghiệm