Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Thị trường 24h

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí trình Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6, việc này sẽ được thực hiện tại kỳ

Khám phá & trải nghiệm