Đề xuất Quốc hội giám sát việc quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất Quốc hội giám sát việc quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội

Thị trường 24h

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất trong năm 2024 Quốc hội sẽ giám sát 2 trong 4 chuyên đề trong đó có thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quản lý thị trường bất

Khám phá & trải nghiệm