Celesta Heights: Dự án của những con số "khủng"

Celesta Heights: Dự án của những con số "khủng"

Dự án

Nối tiếp những thành công của giai đoạn 1 dự án Celesta Rise đang được triển khai đúng tiến độ, dự án Celesta Heights là giai đoạn 2 của đại dự án Cellesta do sự hợp tác của Keppel Land và Phú Long

Khám phá & trải nghiệm