Tập đoàn Sơn Hải tăng thời gian bảo hành cao tốc Bắc Nam lên 10 năm, Bộ Xây dựng nói gì?

Tập đoàn Sơn Hải tăng thời gian bảo hành cao tốc Bắc Nam lên 10 năm, Bộ Xây dựng nói gì?

Thị trường 24h

Bộ Xây dựng cho biết, trường hợp chủ đầu tư thống nhất cam kết của Tập đoàn Sơn Hải về tăng thời gian bảo hành công trình, thì cần ký phụ lục hợp đồng giữa chủ đầu tư và Tập đoàn Sơn Hải để cụ thể

Khám phá & trải nghiệm