Đầu tư tuyến cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng 21.000 tỷ đồng

Đầu tư tuyến cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng 21.000 tỷ đồng

Thị trường 24h

Vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương xây dựng dự án Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) đến Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) với tổng mức đầu tư 20.939 tỷ đồng. Được biết, tuyến cao tốc có chiều dài

Khám phá & trải nghiệm